Home » Activités » Colloques - cours - conférences » « Barbaric » and « Civilized ». Polish and World Writers in an Intercultural Dialogue on Poetry.

« Barbaric » and « Civilized ». Polish and World Writers in an Intercultural Dialogue on Poetry.

The Polish and Czech Studies sections of the Faculty of Philosophy and Literature at the Free University of Brussels (ULB) and the editors of Rocznik Komparatystyczny (Yearbook of Comparative Literature) are pleased to invite you to the international conference« Barbaric » and « Civilized ». Polish and World Writers in an Intercultural Dialogue on Poetry. » The conference is organized in close collaboration with the Polish Studies section of the KU Leuven, the Cultural Section of the Polish Embassy inBrussels, and the Philixte Research Group.

From Antiquity through the Renaissance and the Enlightment, the division of the world in a civilized part and a part inhabited by barbarians has served as a site for the construction of cultural norms, at the interface of colliding perceptions of reality and conflicting patterns of behavior. This exciting confrontation between the “barbaric” and the “civilized” has found one of its major forms of expression in poetry, which has functioned for centuries as “the carrier of civilization”. Therefore, poetry and the discourse about poetry are at the center of our interest and should allow us to open up a wide range of (historical, critical, literary, artistic) perspectives on the tension between civilization and barbarism.

We are looking forward to proposals dealing with the image of the « barbarian » and « civilized man » or seeking to redefine the notion of “barbarism” and “civilization” in poetic discourse, in diachronic and synchronic terms alike or in the context of modernity in its broadest sense. Who is a barbarian, and what is barbarism? What are the indicators of today’s civilization? Where should we situate the “civilizational” discourse of Polish authors on the map of world literature? How do poetic genres cope with new parameters of civilization? These and other related questions, with a particular focus on comparative issues, will be subject of debate at the Barbaric & Civilized conference. The conference will be combined with a range of literary events and will take place November 30 and December 1, 2012, at the Free University of Brussels. We invite you to submit your abstracts and thematic proposals (approx. 300 characters) to barbaricandcivilized@ulb.ac.be, by March 30 at the latest. The conference languages will be English and Polish, the language of the subsequent publication will be English. The authors of the selected proposals will be asked to submit a draft of their paper (up to 15 pages) three months prior to the conference. Final versions of the articles will be compiled after the conference.

*******************************************************************************************************

Sekcja polonistyczna i bohemistyczna Wydziału Filozofii i Literatur na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Université libre de Bruxelles, ULB) i Redakcja « Rocznika Komparatystycznego »,we współpracy z sekcją polonistyczną Katholieke Universiteit van Leuven KUL oraz Instytutem Polskim (Sekcją Kulturalną Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli) i Unité de Recherche Philixte zapraszają na międzynarodową konferencję :  « Barbaric » and « Civilized ». Polish and World Writers in an Intercultural Dialogue on Poetry ».

 

Od epoki starożytnej, poprzez renesans i oświecenie podział na część cywilizowaną świata i część przynależną barbarzyńcom wyznacza pewne określone normy i tworzy nowe, powstałe na styku dwóch sposobów lektury rzeczywitości i odmiennych zachowań w zderzeniu kultur i narodowości. Ta pasjonująca konfrontacja znajduje swój wyraz także w poezji,  która przez wieki była bez wątpienia „nośnikiem cywilizacji”. Poezja oraz dyskurs o poezji znajdują się w centrum naszego zainteresowania, otwierając jednocześnie szerokie pesrpektywy: historyczną, literacką, krytyczno-literacką i artystyczną.

Interesuje nas zarówno obraz “barbarzyńcy”, „człowieka cywilizowanego” jak i próba nowej definicji „barabrzyństwa” i  „cywilizacji” w dyskursie poetyckim, w ujęciu diachronicznym lub/i synchronicznym oraz w szeroko pojętej współczesności i nowoczesności. Kto jest barbarzyńcą i co jest barabrzyństwem? Jakie są wskaźniki dzisiejszej cywilizacji? Gdzie w tym obszarze sytuuje się dyskurs pisarza polskiego na mapie świata? Jak radzą sobie z nowymi parametrami cywilizacji gatunki poetyckie?  – te i inne pytania, będą przedmiotem debat konferencyjnych.  Szczególnie ważna dla konferencji jest perspektywa komparatystyczna.

Konferencja przewidziana w ramach literackich spotkań komparatystycznych odbędzie się  30 listopada i 1 grudnia 2012 roku na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli  Zapraszamy Państwa do przesyłania tematycznych propozycji i abstraktów (300 znaków) nadres  barbaricandcivilized@ulb.ac.be do 30 marca 2012 roku. Językiem konferencji będzie polski i angielski,  językiem późniejszej publikacji będzie język angielski. Po selekcji propozycji poprosimy Państwa o przesłanie tekstów referatów o objętości do 15 stron do września2012. Po debatach konferencyjnych będzie możliwość uzupełnienia i poprawienia tekstu.